Jordi Amigó norma de Mestre Internacional a Sant Martí

El nostre primer tauler, el MC Jordi Amigó, ha conseguit la seva primera norma de Mestre Internacional a l’Open de Sant Martí. Des de el club li donem l’enhorabona!!!

20140721_214924-SMILE

I Tancat de MC del Catalunya Escacs Club

1.Es disputarà a grup únic els dissabtes 27 de setembre, 4,11,18 d’octubre; 1,8,15,22,29 de novembre. Eldissabte 25 d’octubre serà jornada de descans, degut a la celebració del Campionat de Catalunya per Equips d’Edats.

2.El torneig serà tancat a 10 jugadors que jugaran en sistema lliga a una sola volta (9 rondes).

3.El sorteig dels números es farà el diumenge 14 de setembre a la sala de joc, coincidint amb la celebració del torneig Memorial Josep Coll per equips, cap a les 13.30h.

4.L’horari de joc serà de les 16:30h a les 20:30h aprox. El jugador que no estigui davant el tauler passats 30 minuts des del començament de la ronda perdrà la partida per incompareixença.

5.El ritme de joc serà de 90 minuts amb un increment de 30 segons per jugada.

6.El local de joc serà Rector Triadó, 53 (Casinet d’Hostafrancs). Es jugarà al primer pis, Sala 3.

7.Vàlid per a elo català, FEDA i FIDE.

8.Premis: Campió:100€+Trofeu Sots-Campió: 60€+Trofeu

L’entrega de premis es farà un cop acabi la darrera partida de la ronda 9 del XXVI Obert del Catalunya Escacs Club.

9.Els empats a punts es resoldran aplicant aquests sistemes de desempat per aquest ordre:

1. Resultat particular.

2. Nombre de victòries.

3. Sonneborn-Berger.

4. Koya.

10.Les decisions arbitrals podran ser apel·lades al Comitè de Competició. El comitè de Competició estarà format pel director del torneig i dos jugadors escollits durant la primera ronda.

11.Tota reclamació contra una decisió arbitral haurà de dirigir-se al Comitè de Competició, per escrit, i com a màxim una hora després que finalitzi la ronda, dipositant una fiança de 30 euros juntament amb la reclamació. Aquesta quantitat serà retornada en cas que la decisió sigui favorable al reclamant, o si el Comitè estima que la reclamació era procedent. Les decisions d’aquest comitè seran inapel·lables.

12.Director del Torneig:(AC) David Vigo  Àrbitre principal:(AI) Carlos Giménez

13.Drets d’inscripció:

Jugadors convidats per l’Organització. No han d’abonar cap tipus d’Inscripció.

Contacte amb l’organització: 620.341.266 (Jordi Morcillo)

652.261.117 (David Vigo)

catalunyaescacs@gmail.com

14.Queda totalment prohibit l’ús de telèfons mòbils al recinte de joc, i de qualsevol altre aparell de comunicació. En tot moment, aquests dispositius (mòbils o aparells) hauran de romandre completament apagats i guardats de manera que no siguin visibles. En cas d’infracció s’aplicaran les següents sancions:

– Si el telèfon mòbil o aparell està connectat, el jugador rebrà una advertència.

– Si el telèfon o aparell emet un so durant la ronda, o el jugador fa ús de qualsevol mena, aquest jugador perdrà la partida.

– Si un jugador fa ús del telèfon per rebre ajuda externa, aquest serà expulsat de la competició sense dret a cap mena de reemborsament de la inscripció.

15.Qualsevol punt no previst en el present reglament es resoldrà aplicant la normativa de la FCE, i en general la de la FIDE.

16.La participació en el torneig, suposa, per part del jugador l’acceptació d’aquestes normes.

Barcelona a 1 de juliol de 2014

ANNEX. DEFINICIÓ DELS DESEMPATS

  1. Resultat particular: nombre de punts obtinguts en les partides jugades entre dos o més jugadors amb la mateixa puntuació.
  1. Nombre de victòries: Es compta el número de partides que el jugador ha guanyat. En cas que una partida hagi estat guanyada per incompareixença, no computarà en el càlcul d’aquest desempat.
  1. Sonneborn-Berger: puntuació resultant de la suma d’aquests valors:

–          Punts sumats pels rivals contra els quals s’ha obtingut victòria.

–          Punts sumats pels rivals contra els quals s’ha obtingut taules, dividits entre 2.

  1. Koya: nombre de punts obtinguts contra tots els oponents que hagin obtingut el 50% o més dels punts en joc.